รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลังประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลนากลาง ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลังประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการทั่วไป (งานการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้) จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการทั่วไป (งานแผนที่ภาษีฯ) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 18 มิถุนายน 2562

สนใจติดติดต่อที่ naklanglocal.go.th.