โรงพยาบาลศรีบุญเรือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

สนใจติดติดต่อที่ www.sbr-hospital.go.th.