เทศบาลตำบลนากลาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยงานเทศกิจ

เทศบาลตำบลนากลาง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ งานรักษาความสงบ ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่  12 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

รายละเอียดเอกสารแนบเพิ่มเติม

สนใจติดติดต่อที่ naklanglocal.go.th.