รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ถึง 6 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางชั้น 1

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

สนใจติดติดต่อที่ www.nongbualamphu.m-society.go.th.