รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

  • ไม่ระบุ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สามารถยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันและเวลาราชการ

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สังกัดโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  1 อัตรา

สังกัดโรงพยาบาลศรีบุญเรือง

  1.  ตำแหน่งพนักงานบริการ  2 อัตรา
  2. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  1 อัตรา

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง

  1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาวัง

  1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ 

 

สนใจติดติดต่อที่ wwwnpo.moph.go.th.