เทศบาลตำบลนากลางรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (ครูผู้ช่วย)

เทศบาลตำบลนากลางจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมา (ครูผู้ช่วย) เพื่อปฏิบัติงานการสอนโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1

รายละเอียดคลิก

สนใจติดติดต่อที่ naklanglocal.go.th.