สำนักงานสตก.หนองบัวลำภู จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หนองบัวลำภูจำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด สตก.หนองบัวลำภู จำกัด

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึง 12 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานสตก.หนองบัวลำภู จำกัด ในวันเวลาราชการ (ค่าสมัครสอบ 100 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

สนใจติดติดต่อที่ www.sahakornthai.com.