เทศบาลตำบลนากลาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตำแหน่งภารโรง))

เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สังกัดสถานศึกษาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ตำแหน่งภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคลพิชัย จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัชฌิมโพธิการาม จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สามารถยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ กองการศึกษาเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


สนใจติดติดต่อที่ naklanglocal.go.th.