เทศบาลตำบลนากลาง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งครู)

เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏบัติงานสอน โรงเรียนเทศบาลนากลาง ๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • สาขาวิชาเอกอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  • สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  • สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  • สาขาวิชาเอกคณิตศาตร์ จำนวน 1 อัตรา
  • สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกสนใจติดติดต่อที่ naklanglocal.go.th.